Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 marca 2019

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 roku, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. postanowił  udzielić na realizację zadań publicznych następujących dotacji:

1.    Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych
Zadanie: Edukacja i kultura
Kwota dotacji: 1 100,00 zł

2.    Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj szanse”
Zadanie: Wycieczka turystyczno - rekreacyjno - terapeutyczna dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
Kwota dotacji: 2 500,00 zł

3.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: „Zakręceni Pozytywnie” poznają staropolskie smaki w Wilanowie
Kwota dotacji: 1 600,00 zł

4.    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
Zadanie: Wyjazd na „Galę Integracji” w Warszawie
Kwota dotacji: 1 500,00 zł

5.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”  - oferta wspólna
Zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących osoby
z niepełnosprawnością
Kwota dotacji: 13 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 r.