Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r., postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018 roku następujących dotacji:

Zadanie I - Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy

1.    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. „Album historyczny Mławy” (uzupełnienie publikacji i zwiększenie nakładu)
Kwota dotacji: 15 000 zł
2.    Fundacja im. Korzybskich
Zadanie: Ziemia Zawkrzeńska tom XXI jubileuszowy z okazji 100-lecia niepodległości Polski
Kwota dotacji: 10 000 zł
3.    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Kalendarz MŁAWA 2019
Kwota dotacji: 5 000 zł

Zadanie II - Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy na Estradzie w Parku Miejskim w następujące niedziele 2018 roku: 27 maja, 10 czerwca,  29 lipca, 12 sierpnia, 9 września

4.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Zadanie: Organizacja Dnia Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Kwota dotacji: 3 000 zł
5.    Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: 100-lecie Niepodległości
Kwota dotacji: 1 000 zł
6.    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Noc Poetów 2018
Kwota dotacji: 3 500 zł
7.    Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: X Jubileuszowy  Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
Kwota dotacji: 3 000 zł
8.    Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”
Zadanie: Taniec pod Gwiazdami - taneczny piknik rodzinny
Kwota dotacji: 1 500 zł

Zadanie III - Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, między innymi zawartych w kalendarzu imprez na 2018 rok, a także przedsięwzięć związanych z ogłoszonym  Uchwałą z 25 maja 2017 Sejmu RP VIII kadencji o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Uchwałą z 7 grudnia 2017 Senatu RP IX kadencji o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski oraz Uchwałą Nr XXXVI/439/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka Sokalskiego.

9.    Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: Wydanie płyty z okazji 100. lecia niepodległości Państwa Polskiego z muzyką współczesną, patriotyczną w wykonaniu Ingi Piwowarskiej, mławskiej akordeonistki
Kwota dotacji: 5 000 zł
10.    Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: „Niepodległość w tańcu” - tańce z różnych regionów Polski - cykl audycji szkolnych, otwartych warsztatów, koncert do tańca oraz film animowany
Kwota dotacji: 10 000 zł
11.    Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca
Zadanie: Warsztaty tańców polskich w formie towarzyskiej z okazji 100. lecia niepodległości Polski
Kwota dotacji: 3 000 zł
12.    Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji historycznej Ludności Cywilnej Mława
Zadanie: Rekonstrukcja Godziny „W - pamięci Zofii Orlickiej, sanitariuszki powstańczej z Mławy
Kwota dotacji: 3 000 zł
13.    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Plener malarsko - fotograficzny - przegląd technik artystycznych XXI wieku
Kwota dotacji: 3 000 zł
14.    Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: VI edycja konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej 100. lecie niepodległości
Kwota dotacji: 1 500 zł

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. postanawia nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018  następującym organizacjom:
1.    Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Warsztaty salsy oraz flamenco
2.    Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”
Zadanie: Warsztaty hip hop
3.    Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca
Wakacyjne Warsztaty Taneczne

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018 r.