Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2018

Burmistrz miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r., postanawia udzielić na realizację  zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r., następujących dotacji:

1.    Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w 2018 roku w sekcji piłki siatkowej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt
Kwota dotacji: 7 000 zł
2.    Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj szanse”
Zadanie: Wycieczka turystyczno - rekreacyjno - terapeutyczna do Białowieży
Kwota dotacji: 3 000 zł
3.    Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Obóz wypoczynkowo - sportowy w Dziemianach
Kwota dotacji: 2 000 zł
4.    Mławskie Centrum Walki
Zadanie: Obóz XIX letniej szkoły Aikido
Kwota dotacji: 3 000 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.