Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2018 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. następujących dotacji:

1.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”  - oferta wspólna
Zadanie: Ja też sobie poradzę - program terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnością, wspierający ich umiejętności społeczne i zawodowe
Kwota dotacji: 7 400 zł
2.    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
Zadanie: Poznajemy naszą ojczyznę - wycieczka do Kazimierza Dolnego i Lublina
Kwota dotacji: 2 800 zł
3.    Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych
Zadanie: Zajęcia rekreacyjne i turystyczne
Kwota dotacji: 300 zł
4.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: „Zakręceni pozytywnie” zwiedzają Warszawę
Kwota dotacji: 1 900 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom
z niepełnosprawnością w 2018 r.