Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r., postanawia na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. następujących dotacji:

1.    Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych
Zadanie: Edukacja i rozrywka
Kwota dotacji: 1 050 zł
2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wycieczka dla grupy seniorów „Złota Jesień”
Kwota dotacji: 1 550 zł
3.    Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: Jak dobrze być seniorem
Kwota dotacji: 2 000 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.