Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego

root@npc.pl / 05 maja 2010


Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi postanawiam udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane źródeł zewnętrznych w 2010 roku (od-nawiamy inicjatywy) następujących dotacji:

1 Klub Pływacki "Płetwal Mława"
Zadanie: Obóz Pływacki dla dzieci i młodzieży z Mławy w Kalwii koło Pasymia – „Pływackie wakacje z uśmiechem”
Kwota – 6 000 zł