Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2010 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2010 roku

root@npc.pl / 05 maja 2010

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi postanawiam udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2010 roku (od-nawiamy seniorskie inicjatywy) następujących dotacji:

1  Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława
Zadanie: Nieśmy radość ludziom starszym
Kwota – 1 100 zł

2. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława
Zadanie: Piknik w polskiej stolicy żeglarskiej
Kwota – 2 150 zł

3. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - wycieczka do Krakowa" kulturalnej stolicy Europy"
Kwota – 4 000 zł

4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Organizacja i prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego dla starszych
Kwota – 870 zł

5. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Taneczna Jesień - zajęcia tańca towarzyskiego dla seniorów
Kwota – 6938 zł

6. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Wycieczka członków Kręgu Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP Mława na XIV Patronalny Dzień Skupienia Harcerek i Harcerzy w Skulsku
Kwota – 2 520 zł

7. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych "Amazonki"
Zadanie: Promocja Mławy na spotkaniu w Olszynie
Kwota – 822 zł

8. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie
Zadanie: Wycieczka członków ZKRPiBWO do Westerplatte i Stutthofu. Zwiedzanie
i uczczenie miejsc męczeństwa i pamięci narodowej
Kwota – 1 600 zł