Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w 2010 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w 2010 roku

root@npc.pl / 05 maja 2010

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi postanawiam udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
w 2010 roku (od-nawiamy młodzieżowe inicjatywy) następujących dotacji:

1. Międzyparafialny Klub Sportowy
Zadanie: Rajd rowerowy do Częstochowy
Kwota - 4 000 zł

2. Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego EXTREME SPOTRS
Zadanie: 3 Edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej "TRAIL HALF MARATHON-MŁAWA 2010"
Kwota – 7 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER"
Zadanie: Wiosenny Rajd Rowerowy
Kwota – 550 zł

4 .Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie
Zadanie: VII Edycja Konkursu Przyrodniczo -Artystycznego "EKOBRAZY" pod hasłem "MOTYLE I WAŻKI W POLSCE"
Kwota – 2 600 zł

5. Katolickie Stowarzyszenie "Serce za Serce"
Zadanie: Mława - na nowo odkryta przez dzieci i młodzież niepełnosprawną
Kwota – 1 450 zł

6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie
Zadanie Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży pod tytułem "… każdy jakieś hobby ma"
Kwota – 2 900 zł

7. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Letni Festiwal Tańca
Kwota – 0 zł

8. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Stworzenie grupy harcerskich ratowników medycznych
Kwota – 500 zł

9. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Cykl szkoleń dla młodzieżowych liderów mławskich drużyn harcerskich
Kwota – 1 000 zł

10. Miejski Klub Sportowy Mława
Zadanie: Udział w X Międzynarodowym Turnieju Miast w piłce nożnej im. K. Kamińskiego w Toruniu
Kwota - 0 zł

11. Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber"
Zadanie: Wakacyjna szkoła snajperów
Kwota - 0 zł

12. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej Zespołów Amatorskich Młodzieżowych
Kwota - 0 zł

13. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Międzyszkolne zawody rekreacyjno - sportowe dla uczniów klas III mławskich szkół podstawowych
Kwota – 0 zł