Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przypominamy: 31 marca mija termin uiszczenia opłaty za psa

Krzysztof Napierski / 16 stycznia 2023

Osoby fizyczne posiadające psy mają obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów. Jej roczna stawka wynosi 30 zł od jednego psa. Właściciel jest zobowiązany do jej uiszczenia bez wezwania do 31 marca roku podatkowego. Dziękujemy za wywiązywanie się z tej powinności.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

PS, KN

fot.: Pexels