Przygotuj odpady wielkogabarytowe – we wrześniu zbiórka mobilna. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przygotuj odpady wielkogabarytowe – we wrześniu zbiórka mobilna.

Elżbieta Zembrzuska / 30 sierpnia 2023

Już 1 września rusza kolejna zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Mławy. W ramach zbiórki bezpośrednio z posesji zostaną odebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe (zniszczone i bezużyteczne meble, zniszczone przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego  użytku większych rozmiarów) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny!). W ramach zbiórki mobilnej nie będą odbierane żadne inne frakcje odpadów. Prosimy o nie wystawianie do odbioru w ramach tej zbiórki opon, odpadów remontowo – budowlanych itp., ponieważ nie zostaną one odebrane.

Zbiórka realizowana będzie w terminach wyznaczonych harmonogramami – z budynków jednorodzinnych w okresie od 1 do 14 września, a z budynków wielolokalowych od 23 do 28 września 2023 r. Prosimy o przygotowanie i wystawienie odpadów w miejscach zbierania odpadów (budynki wielolokalowe) lub przed posesję (budynki jednorodzinne). Odpady należy wystawić w dniu odbioru wyznaczonym w harmonogramie, przed godziną 6.00 rano. Następna zbiórka mobilna mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości przewidziana jest w marcu przyszłego roku.

W ramach zbiórki ww. odpady zostaną odebrane wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, których właściciele wnoszą na rzecz miasta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poza terminami zbiórki mobilnej te frakcje wysegregowanych odpadów właściciel nieruchomości może przekazać bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz miasta do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego pod adresem: ul. Płocka 102, 06-500 Mława. PSZOK dostępny jest w poniedziałki i środy w godzinach 700- 1500, w piątki w godzinach 1000 – 1800 oraz  w soboty  w godzinach 800 – 1200 (z wyjątkiem świąt). Przed przyjęciem odpadów w PSZOK prowadzona jest weryfikacja pochodzenia odpadów – właściciel nieruchomości winien posiadać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potwierdzenie wniesienia opłaty lub aktualne naliczenie czynszu/opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni/zarządcy budynku wielolokalowego albo zaświadczenie od Spółdzielni/zarządcy potwierdzające uiszczanie opłaty). Kontakt z pracownikami w PSZOK możliwy pod numerem tel. 504 232 251.

Harmonogramy zbiórki dostępne w tej zakładce, poniżej (w innym artykule).