Protokół Nr LI/ 2010 z obrad sesji Rady Miejskiej w Mławie obdytej w dniu 9 listopada 2010r. w sali Miejskiego Domu Kultury i sali kina | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół Nr LI/ 2010 z obrad sesji Rady Miejskiej w Mławie obdytej w dniu 9 listopada 2010r. w sali Miejskiego Domu Kultury i sali kina

root@npc.pl / 09 listopada 2010