Protokół Nr 2/III/2015 z dnia 15 lutego 2016 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół Nr 2/III/2015 z dnia 15 lutego 2016 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 lutego 2016

Protokół Nr 2/III/2015 z dnia 15 lutego 2016 r. Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z elektronicznie przedstawionej opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2016