Procedura aplikowania o środki z Budżetu Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Procedura aplikowania o środki z Budżetu Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 grudnia 2013

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława 138/2013 z 5 rudnia 2013 r. zostały przyjęte procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława.

Zostały one opracowane, aby dokładnie wyjaśnić procedurę aplikowania o środki z budżetu Miasta Mława oraz aby ułatwić Państwa pracę.

Wprowadzono katalog kryteriów formalnych do złożonej oferty, umożliwiając organizacjom w przypadku braków w ofercie, ich uzupełnienie.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem.