Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Prawnicy przyjmują trzy razy w tygodniu

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy, że od 6 czerwca 2022 r. porady prawne udzielane telefonicznie w każdy poniedziałek mieszkańcom Mławy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława,  zmieniają formę na stacjonarną.

Od czerwca 2022 r. w każdy poniedziałek prawnik udziela pomocy od godziny 15.30-16.30  w lokalu przy ul. Granicznej 39, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie im. H. Rudnickiej.

W pozostałe dni pomoc prawna udzielna mieszkańcem Mławy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, pozostaje bez zmian.

Dla przypomnienia są to wtorek i środa - wtorek od godziny 14.30-17.30 przy ul. Mariackiej 20 i środa w godz. od 15.00-17.00 przy ul. Padlewskiego 13.