Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Pomagamy bezdomnym w sezonie zimowym

Krzysztof Napierski / 26 września 2022

W poniedziałek 19 września w Urzędzie Miasta Mława odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz służb i organizacji społecznych dotyczące aktualnej sytuacji osób bezdomnych z terenu Mławy. Określono priorytety w zakresie pomocy bezdomnym w sezonie zimowym.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski zaproponował ponowną zbiórkę środków czystości i higieny osobistej w jednostkach miasta i placówkach oświatowych – analogiczną do tej, jaka miała miejsce w 2021 roku. Jak podkreśliła Agnieszka Bogucka ze Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Miączynie Dużym, ubiegłoroczna zbiórka była bardzo potrzebna i uratowała sytuację finansową ośrodka. – Będę ogromnie wdzięczna za ponowną zbiórkę – wskazała. Obecnie w ośrodku najbardziej potrzebne są środki czystości i higieny osobistej, zwłaszcza mydło, proszek do prania, szampon, płyn do kąpieli, papier toaletowy, papierowe ręczniki jednorazowe, płyny do mycia naczyń i środki do WC. Zbiórka odzieży nie jest konieczna.

Profilaktycznych kontroli ośrodków dla bezdomnych dokonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie. Wychowawcy w szkołach edukują swoich uczniów w zakresie pomocy osobom bezdomnym i w zaawansowanym wieku. Funkcjonariusze straży miejskiej i policji kontrolują znane miejsca przebywania bezdomnych. Apelujemy również do mieszkańców, aby sygnały o takich osobach, których bezpieczeństwo, a nawet życie – ze względu na niskie temperatury – może być zagrożone, przekazywać straży miejskiej, policji lub Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mławie.

Jeśli spotkamy osobę potrzebującą pomocy, powinniśmy poinformować:

Dzień tygodnia

Godziny

Należy poinformować następującą instytucję

Numer telefonu

Od poniedziałku do piątku

 

8:00 – 16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,

ul. Narutowicza 6

23 654 3560

23 654 2769

Od poniedziałku do piątku

7:00 – 22:00

Straż Miejska w Mławie,

ul. Padlewskiego 13

23 654 6434

986

Od poniedziałku do piątku

22:00 – 7:00

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

Soboty, niedziele i święta

cała doba

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

NUMERY ALARMOWE:

999 – POGOTOWIE

998 – STRAŻ POŻARNA

997 – POLICJA

987 – BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA O POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

986 – STRAŻ MIEJSKA

KSM

fot.: Wikimedia