Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podmiot odbierający odpady komunalne na zlecenie Miasta Mława w latach 2023-2024.

Elżbieta Zembrzuska / 05 stycznia 2023

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Mławie odbiera:

Novago sp. z o. o.

ul. Grzebskiego 10

06-500 Mława

telefon: 23 655 22 44

Odbiór poszczególnych rodzajów (frakcji) odpadów realizowany jest w terminach wyznaczonych w harmonogramach, może odbywać się w trybie dwuzmianowym tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00.

Odpady należy udostępniać (wystawiać) przed godziną 6.00 rano w terminie odbioru, w przeciwnym przypadku mogą pozostać nie odebrane.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów (braku odbioru) prosimy zgłaszać w ciągu 48 od zdarzenia do Urzędu Miasta Mława:

- telefonicznie pod numer 23 654 32 96 wew. 300 lub 302

- osobiście

- pisemnie (korespondencja tradycyjna, papierowa lub e-mail na adres: infoatmlawa [dot] pl)