Organizacje, instytucje działające w sferze aktywizacji seniorów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Organizacje, instytucje działające w sferze aktywizacji seniorów

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 kwietnia 2021

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miejskim Domu Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, tel. 236543585, e-mail: sekretariatatmdkmlawa [dot] com (sekretariat[at]mdkmlawa[dot]com)
https://mdkmlawa.com/k/utw/

Organizacje kombatanckie

 • Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • Związek Sybiraków

Kluby Seniora

 • Klub Seniora w Mławie "Pogodny Uśmiech", Prezes - Henryk Kacprzak, ul. Sienkiewicza 4, Mława, tel. 504711671
 • Klub Seniora przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z\s w Mławie, osoba do kontaktu - Alina Rzeplińska, ul. Warszawska 23, Mława, tel. 236552002 (wtorki, piątki)
 • Klub Seniora "Złota Jesień" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 , Mława, tel. 236543560
 • Klub Seniora przy Miejskim Domu Kultury w Mławie, Stary Rynek 13, Mława, tel. 236543585, w tym Zespół Artystyczny Seniorów „Cantare”

Inne organizacje pozarządowe zrzeszające, bądź działające na rzecz  osób starszych

 • Polski Związek Niewidomych
 • Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
 • Harcerski Krąg Seniorów im. Hm. Wandy Szczęsnej - Lesiowskiej przy Komendzie Hufca ZHP w Mławie
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 3 w Mławie
 • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS"
 • Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii  i Innych Chorobach Onkologicznych

Akcje Katolickie

 • Akcja Katolicka Diecezji Płockiej Koło przy Parafii Św. Stanisława BM
 • Akcja Katolicka POAK przy Parafii Św. Jana Kantego Wólka
 • Akcja Katolicka przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie