Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Agnieszka Puzio-Dębska / 29 kwietnia 2013

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.