Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 28 lutego 2022

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.  w otwartym konkursie ofert publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 23 lutego  2022 r. postanowił udzielić na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

1.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: "Zakręceni Pozytywnie" w spotkaniu z alpakami
Kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł

2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Piknik integracyjny
Kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł

3.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wesoły czwartek - piknik integracyjny
Kwota przyznanej dotacji: 1 000,00 zł

4.    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
Zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących osoby
z niepełnosprawnością - kontynuacja
Kwota przyznanej dotacji: 13 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.