Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 marca 2020

Przyznane dotacje  w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert publicznych w zakresie
w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r. postanowił udzielić na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

1.    Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”
Zadanie: Spotkanie edukacyjne i rozrywka
Przyznania kwota dotacji: 800,00 zł

2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: „Zakręceni Pozytywnie” w Olsztynku
Przyznania kwota dotacji: 2 000,00 zł

3.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” - oferta wspólna
Zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących osoby
z niepełnosprawnością
Przyznania kwota dotacji: 13 000,00 zł

4.    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
Zadanie: Wyjazd na "Galę Integracji" w Warszawie
Przyznania kwota dotacji: 1 500,00 zł

5.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Zadanie: Wycieczka edukacyjno - rekreacyjna „Jestem Polakiem i Europejczykiem - poznaję Polskę i Europę”
Przyznania kwota dotacji: 2 700,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.