Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2015

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r., następujących dotacji:

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Organizacja letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w Popowie
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Obóz dla aktywnych
Kwota dotacji: 0 zł (słownie: zero zł)

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława
Zadanie: Obóz harcerski z elementami żeglarstwa
Kwota dotacji: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Klub Sportowy Zawkrze Mława
Zadanie: Obóz szkoleniowo wypoczynkowy
Kwota dotacji: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r.