Ogłoszenie wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 października 2022

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku, wyrażonym na  posiedzeniu w dniu 29 września  2022 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić następujących dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku:

1)    Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

Zadanie: PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ ZESPÓŁÓW MŁAWIANKI W ROZGRYWKACH DRUŻYN SENIORÓW WYSTĘPUJĄCYCH W III LIDZE GRUPIE 1 ORAZ KLASIE B CIECHANÓW 

Kwota przyznanej dotacji: 150 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2022 roku