Ogłoszenie wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 19 marca 2024

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Rady Sportu Miasta Mława wyrażonym na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. oraz Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2024 roku, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 15 marca   2024 r. postanawia udzielić następujących dotacji na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

1.    Miejski Klub Sportowy "Mławianka Mława"
Zadanie: Organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla sekcji dziewcząt w piłce nożnej
Kwota przyznanej dotacji: 20 000 zł

2.    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, lekkoatletyki, udział 
w zawodach ligowych
Kwota przyznanej dotacji: 25 000 zł

3.    Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Nazar"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja i udział w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym 
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

4.    Klub Pływacki "Płetwal Mława"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

5.    Klub Sportowy "Marlin Mława"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy "Marlin Mława"
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

6.    Mławski Klub Aikido "HIDOKAN"
Zadanie: Organizowanie zajęć w sekcji AIKIDO
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

7.    Klub Sportów Walki Husaria Mława
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja, udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym 
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

8.    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Uzależnieni od sportu - oferta zajęć sportowych dla dzieci z terenu miasta Mława
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

9.    Klub Sportowy "Studio Treningu Kickboxing Wróblewski"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu na poziomie ogólnopolskim
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

10.    Klub Pływacki "Płetwal Mława"
Zadanie: Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Mława dla Pływania" pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

11.    Klub Pływacki "Płetwal Mława"
Zadanie: Mławska Liga Pływacka 
Kwota przyznanej dotacji: 1 000 zł

12.    Klub Sportowy "Marlin Mława"
Zadanie: Udział w ogólnopolskich zawodach pływackich
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł

13.    Stowarzyszenie JOKER Mława
Zadanie: Joker Mława Cup - amatorskie turnieje piłkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

14.    Stowarzyszenie  Fly High
Zadanie: "Fly High dla Mławy" - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Dni Mławy (organizacja stoiska i zajęć rekreacyjno-sportowych podczas imprez miejskich)
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

15.    Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mława
Zadanie: "Przyjazne Miasto dla Harcerstwa" - organizacja działań sportowo - rekreacyjnych i profilaktycznych dla zuchów i harcerzy z Hufca ZHP Mława
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Rady Sportu Miasta Mława wyrażonym na posiedzeniu w dniu 
13 marca 2024 r. oraz Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 15 marca  2024 r. postanawia nie udzielić dotacji  na zadanie:

1.    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Organizacja spływu kajakowego

2.    Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mława
Zadanie: Weekend pod żaglami

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 marca  2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku