OGŁOSZENIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OGŁOSZENIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU

root@npc.pl / 07 marca 2011


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 roku
- nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2011 r.
- nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2011 roku - nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2011 r.  - nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2011 r.
- nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w 2011 r.
- nabór zakończony, konkurs rozstrzygniętyOgłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisjach konkursowych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r - nabór zakończony, konkurs rozstrzygnięty