Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Odśnieżajmy dachy – komunikat GINB

Urszula Adamczyk / 30 stycznia 2023

Śnieg i mróz mogą spowodować uszkodzenie budynku lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu.
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.