Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oddziały dla młodych uchodźców z Ukrainy w szkołach nr 2 i 7

Krzysztof Napierski / 18 marca 2022

W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy, Burmistrz Miasta Mława wyraził zgodę na utworzenie 21 marca 2022 r. w dwóch szkołach podstawowych 5 oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

Oddziały powstaną dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (ul. Sportowa 1) oraz dla klas I-III, IV-VI i VII-VII szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie (ul. Ordona 14). Oddziały przygotowawcze w szkołach prowadzonych przez Miasto Mława będą zorganizowane w formie klas łączonych i będą liczyły do 25 osób. W oddziałach przygotowawczych będą uczyli nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, a ich pracę będą wspomagać obywatele Ukrainy.

Aby zapisać się do oddziału przygotowawczego, należy zgłosić się do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (ul. Sportowa 1), dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie (ul. Ordona 14) lub do Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława (ul. 18 Stycznia 4/25).

EP / OS