Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Odcinek Osiedla Młodych odnowiony

Krzysztof Napierski / 23 listopada 2022

Zakończyliśmy przebudowę fragmentu ul. Osiedle Młodych (przy przyległych pawilonach handlowych) na odcinku od ulicy Szpitalnej do wysokości zakrętu. Został wymieniony zniszczony krawężnik, usunięto stare warstwy bitumiczne na jezdni i przyległych miejscach parkingowych oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną siatką przeciwspękaniową.

Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Mława. Wykonawcami robót były Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. oraz podwykonawca w zakresie wymiany warstwy bitumicznej.

MGo / MPDM