Nowe władze miejskie już pracują | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nowe władze miejskie już pracują

Krzysztof Napierski / 08 maja 2024

Ślubowanie złożył Piotr Jankowski – Burmistrz Miasta Mława. Filip Kowalczyk został Przewodniczącym Rady Miasta, a Bożena Ryska i Mariusz Szczechowicz wiceprzewodniczącymi rady.

We wtorek 7 maja br. odbyła się pierwsza sesja VII kadencji samorządu Mławy. Obrady rozpoczął najstarszy radny – Tadeusz Stabach. Nowo wybrani rajcy Mławy z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mławie – Magdaleny Tkaczyk, odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnych Miasta Mława. Po wyczytaniu roty przez najmłodszego radnego – Patryka Fabisiaka – w kolejności alfabetycznej radni złożyli ślubowanie.

Następnie Piotr Jankowski, wybrany przez mieszkańców na Burmistrza Miasta Mława, wypowiedział treść ślubowania: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję! Tak mi dopomóż Bóg!”. Zebrani licznie w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie mławianie pogratulowali nowemu burmistrzowi gromkimi brawami.

Dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Mława zgłosili miejscy radni. Kandydaturę Filipa Kowalczyka zgłosił Andrzej Karpiński, a Szymona Wyrostka – Ryszard Prusinowski. W tajnym głosowaniu 6 głosów zdobył Szymon Wyrostek, a 14 – Filip Kowalczyk i właśnie on został Przewodniczącym Rady Miasta Mława kadencji 2024-2029.

Korzystając z możliwości rozszerzenia programu sesji, nowy przewodniczący zaproponował radzie głosowanie nad wyborem dwóch wiceprzewodniczących. Zgłoszono kandydatury Bożeny Ryski oraz Mariusza Szczechowicza. Po sprzyjającym im głosowaniu (Ryska 21 głosów „za”; Szczechowicz – 20 głosów „za” przy jednym wstrzymującym się), kandydatom powierzono funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

W trakcie sesji oficjalne gratulacje przewodniczącym, radnym oraz burmistrzowi złożył Witold Okumski, nowy Starosta Mławski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wybór na radnych jest legitymacją reprezentowania wszystkich mieszkańców samorządu Mławy i w imieniu Zarządu Powiatu Mławskiego zadeklarował współpracę.

We wtorek także burmistrz Jankowski poinformował opinię publiczną, że stanowisko swojego zastępcy zamierza powierzyć Marcinowi Burchackiemu.

Wszystkim osobom, którym powierzono nowe zadania, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Magdalena Grzywacz