Nowe metody obliczania opłat za odbiór odpadów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nowe metody obliczania opłat za odbiór odpadów

Magdalena Grzywacz / 27 maja 2020

Od 1 lipca 2020 r. w Mławie będą obowiązywały nowe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Każdy będzie miał realny wpływ na opłaty za śmieci – jeżeli zużyje mniej wody, to mniej zapłaci i za wodę, i za odbiór odpadów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w budynkach wielolokalowych (np. sklep w bloku) będą płacić na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami.

Wkrótce Miasto Mława zapłaci 845,70 zł za odbiór tony odpadów, to więcej o blisko 50 proc. w stosunku do ceny obecnie obowiązującej (568,38 zł). Rozstrzygnięty 25 maja br. przetarg wykazał jasno, że stawki za odbiór odpadów – niezależnie od wybranej przez Radę Miasta Mława metody jej naliczania – wzrosną. W 2019 roku mławianie wyprodukowali 11500 ton odpadów. Odbiór takiej ilości śmieci w kolejnym roku (od lipca 2020) będzie kosztował miasto 9 719 568 zł.  

Burmistrz Miasta Mława i służby ratusza, szukając najlepszego rozwiązania zarówno dla mieszkańców, jak i dla miasta, przeanalizowali wskazane w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6) cztery metody obliczania opłaty za odbiór odpadów:

 • od liczby mieszkańców zamieszkującym daną nieruchomość,
 • od ilości zużywanej wody w danej nieruchomości,
 • od powierzchni mieszkalnej,
 • od gospodarstwa domowego.

Na sesji rady miasta Zastępca Burmistrza Miasta Mława Szymon Zejer zaprezentował projekt uchwały, uzasadniając propozycję wybranego przez ratusz sposobu obliczania opłaty za odbiór odpadów – od ilości zużytej wody.  Przedstawił atuty metody:

 1. Mieszkańcy mają wpływ na ponoszone koszty związane z odpadami. Oszczędzając wodę, zyskują ekonomicznie zarówno na opłatach za wodę, jak i na tych za odpady.
 2. Metoda ta pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i produkującą śmieci. Można sprawnie zweryfikować dane.
 3. Metoda od wody spowoduje, że wszyscy solidarnie będą płacić za odpady.
 4. Metoda ta wpłynie korzystnie na środowisko, zachęci odbiorców do ograniczenia zużycia wody. Biorąc pod uwagę deficyt wody pitnej i suszę, rozwiązanie to jest korzystne dla środowiska.
 5. Zgodnie z ustawą system ma szansę się zbilansować (w czasie obowiązywania obecnej umowy na odbiór odpadów, miasto dopłaciło do systemu gospodarki odpadami 3 000 000 zł).

Opłata za odpady segregowane będzie stanowiła iloczyn liczby metrów sześc. zużywanej w danej nieruchomości w ciągu miesiąca wody (średniomiesięczne zużycie z czterech ostatnich miesięcy) oraz kwoty 10 zł ustalonej po przetargu.

Dla nieruchomości niezamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami. W przypadku nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniosą one:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 6,34 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 12,69 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 19,04 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 34,92 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 58,20 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 370,36 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 476,18 zł.

Dla nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przyjęto następujące stawki:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 19,02 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 38,07 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 57,12 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 104,76 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 174,60 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 1111,08 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 1428,54 zł.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą od 1 lipca br. wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do segregacji odpadów. Osoby, które nie będą zbierały odpadów w sposób selektywny, zostaną obciążone trzykrotnością stawek podstawowych, tzn. opłata za odbiór odpadów zmieszanych wyniesie 30 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy odpady biodegradowalne będą wyrzucać do kompostowników, a nie do worków czy pojemników, będę mogli odliczać co miesiąc 6 złotych od kwoty opłaty.

Uchwała zmieniająca metody obliczania opłat wejdzie w życie 1 lipca br.

W pliku do pobrania zamieściliśmy prezentację, która zawiera najważniejsze informacje przekazane na sesji Rady Miasta Mława. Pytania i odpowiedzi w sprawie gospodarki odpadami publikujemy w ARTYKULE.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM