Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nieczynne kasy w Urzędzie

Kamil Gołębiewski / 03 listopada 2020

Ze względu na kilka przypadków zachorowania na covid-19 wśród pracowników Urzędu Miasta Mława, w okresie od 3 listopada 2020 r. do 16 listopada 2020 r. włącznie nieczynne będą kasy
w Urzędzie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować przelewem na indywidualny rachunek bankowy ustalony dla tych opłat. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława otrzymał informację o numerze indywidualnego rachunku bankowego po jego ustaleniu. Ponadto informacje o numerach indywidualnych rachunków bankowych zawierały pisma dostarczone właścicielom nieruchomości na przełomie czerwca i lipca 2020 r., przypominające o obowiązku złożenia nowej deklaracji. Informację o numerze indywidualnego rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także uzyskać dzwoniąc do Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie, pod numer telefonu 23 654 32 96 wew. 302 lub 300. Aby uzyskać informację, urzędnikowi trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL.

Jeśli ktoś nie posiada własnego konta bankowego, z którego mógłby dokonać przelewu tytułem opłaty, to zgodnie z Ordynacją podatkową, zapłaty tej należności za niego ze swojego konta może dokonać członek jego najbliższej rodziny tj. małżonka lub małżonek podatnika, jego zstępny (dziecko), wstępny (rodzic), pasierb, rodzeństwo, ojczym czy macocha. Naszą opłatę może ze swojego konta bankowego opłacić także ktoś inny, czyli blisko niespokrewniona z nami osoba (np. sąsiad). Należy jednak pamiętać o tym, aby w tym przypadku kwota opłacanej w ten sposób należności podatkowej nie przekroczyła 1000 zł.