Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Na tych kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława można głosować 

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 września 2023

Miejska Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości skład osobowy kandydatów na radnych.

Przypominamy, że wybory w szkołach odbędą się  3 października 2023 r. Uczniowie  - klas IV - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania i wiek - mogą głosować na  zgłoszonych kandydatów.  

Mandat radnego uzyska tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ile mandatów przypada danemu Okręgowi -  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja 
w Mławie - 2 mandaty, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika - 2 mandaty, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie - 2 mandaty,  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej - 2 mandaty, Szkoła Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego - 2 mandaty, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej - 3, Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie - 1 mandat, Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum”  - 1 mandat, Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie  - 1 mandat, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie  - 1 mandat,  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie - 2,  Zespół Szkół Nr 1 -  3 mandaty, Zespół Szkół Nr 2 - 2 mandaty, Zespół Szkół Nr 3 - 2 mandaty, Zespół Szkół Nr 4 -  3 mandaty. 

Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów na radnych, a więc  dzisiaj, 27 września 2023 r.  rozpoczyna się kampania wyborcza. 

Oto lista kandydatów w poszczególnych szkolnych okręgach wyborczych:

1.    Okręg Wyborczy nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja 

a)    Amelia Bartnikowska
b)    Maja Bogucka
c)    Elena Danielczyk
d)    Wiktor Jakubowski 
e)    Antonina Łukasik
f)    Oliwia Płuciennik

2.    Okręg Wyborczy nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika

a)    Brajan Starzak

3.    Okręg Wyborczy nr  3
Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie

a)    Lena Bartkowska 
b)    Kaja Sadłos

4.    Okręg Wyborczy nr  4
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej

a)    Anastazja Dworznicka
b)    Zofia Galas
c)    Katarzyna Piłkowska
d)    Julia Welenc

5.    Okręg Wyborczy nr  5
 Szkoła Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego

a)    Oliwia Agaszewska
b)    Pola Domeradzka
c)    Weronika Kuchcińska
d)    Hanna Wudarczyk

6.    Okręg Wyborczy nr  6
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej

a)    Wiktor Deka 
b)    Julita Szymańska 
c)    Oliwia Wojciechowska

7.    Okręg Wyborczy nr 7
Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie

a)    Wiktor Wasiłowski 

8.    Okręg Wyborczy nr 8
Społeczna Szkoła Podstawowa  „Wyspianum”

a)    Mikołaj Żwir

9.    Okręg Wyborczy nr  9
Liceum Ogólnokształcące, Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie przy PUZ im. Ignacego Mościckieg

a)    Igor Wysocki

10.    Okręg Wyborczy nr 11
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie

a)    Mikołaj Jabłonowski 
b)    Zuzanna Kaczmarczyk

11.    Okręg Wyborczy nr 12
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

a)    Olga Brzezińska
b)    Zuzanna Kauer
c)    Kacper Jacek Witek
d)    Antoni Wtulich
e)    Julia Zalewska    

12.    Okręg Wyborczy nr 13
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego

a)    Krzysztof Szwejka 
b)    Mikołaj Witkowski

13.    Okręg Wyborczy nr 14
Zespół Szkół Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej

a)    Natalia Brzezińska 
b)    Zuzanna Wrzeszcz

14.    Okręg Wyborczy nr 15
Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

a)    Kateryna Cherniavska
b)    Amelia Nowakowska
c)    Dominika Kulczyńska 
d)    Zuzanna Węglicka 

15.    Okręg Wyborczy nr 16
Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. 

a)    Jakub Bartoszczyk
b)    Mateusz Drzewi 
c)    Anna Pawłowska
d)    Dominik Puźmirowski 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 5/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 września  2023 r. w sprawie  ustalenia listy kandydatów w Okręgach Wyborczych w wyborach na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława,  zarządzonych na dzień 3 października 2023 r.