Mławski program rewitalizacji już w wojewódzkim wykazie. Większa szansa na pieniądze z UE | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławski program rewitalizacji już w wojewódzkim wykazie. Większa szansa na pieniądze z UE

Krzysztof Napierski / 16 kwietnia 2024

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku (po aktualizacji) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Daje to Mławie większe szanse przy ubieganiu się o wsparcie unijne.

Wniosek o wpis programu do wykazu Miasto Mława złożyło 5 marca 2024 r. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z 9 kwietnia 2024 r. program został umieszczony w wykazie.

Zgodnie z zapisami w dokumentach krajowych i zaleceniach ministerialnych, wsparcie unijne na działania rewitalizacyjne będzie udzielane jedynie na takie przedsięwzięcia, które będą wynikały z obowiązujących gminnych programów rewitalizacji. Dokonanie zmian w mławskim dokumencie poprzez dostosowanie go do obowiązujących dokumentów strategicznych wyższego szczebla i przepisów prawa, a także wydłużona perspektywa czasowa obowiązywania programu, są dla Miasta Mława szansą na ubieganie się o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

LG, KN