Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 czerwca 2020

Mławska Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W jej skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Mława, przedstawiciele Burmistrza Miasta Mława posiadający wiedzę i kompetencje w obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Mława wybierani w otwartych wyborach.

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

powołana została Zarządzeniem Nr 7/2020 Burmistrza  Miasta Mława z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie  powołania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji w składzie:

 • Mariusz Dziubiński
 • Andrzej Karpiński
 • Zofia Kazimierska - Przewodnicząca Rady
 • Krzysztof Butryn
 • Agnieszka Puzio - Dębska - Sekretarz Rady
 • Barbara Zaborowska
 • Dariusz Jabłonowski
 • Jolanta Koronowska
 • Iwona Łazowa
 • Bożenna Majewska
 • Dawid Żółtowski - Wiceprzewodniczący Rady

Aktualności z życia rady na stronie - https://www.mlawa.pl/artykuly/aktualnosci-mrdpp

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji 

powołana została Zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

 • Jolanta Antosiak Filip
 • Cezary Marek Budzichowski
 • Roman Chołuj
 • Adam Czarny
 • Artur Paweł Dębski
 • Piotr Jankowski
 • Michał Jaros - Wiceprzewodniczący Rady
 • Marzena Nagucka
 • Lech Jerzy Prejs
 • Agnieszka Puzio Dębska - Przewodnicząca Rady
 • Halina Pszczółkowska
 • Elżbieta Irena Rzodkiewicz - Sekretarz Rady