Mława wyróżniona Dyplomem Europejskim | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mława wyróżniona Dyplomem Europejskim

Katarzyna Kaszuba / 27 kwietnia 2012

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało naszemu miastu Dyplom Europejski za działania na rzecz współpracy europejskiej. W tym roku Dyplom Europejski otrzymało 12 miast, w tym Mława-jako jedyne polskie miasto.

Dyplom Europejski to pierwszy etap do otrzymania najwyższego wyróżnienia – Nagrody Europejskiej. W drugim etapie przyznawana jest Flaga Honorowa, w trzecim etapie Odznaka Honorowa i w ostatnim czwartym  Nagroda Europy. Nagrodę główną, czyli Nagrodę Europy  otrzymało w tym roku włoskie Corciano i rumuńska  Sighisoara.

Dyplom  Europejski został  przyznany  naszemu miastu za wieloletnią współpracę z innymi europejskimi samorządami i miastami partnerskimi, za promocję idei europejskiej i działania projektowe w obszarze współpracy europejskiej. Na tę nagrodę złożyły się starania i praca wszystkich kadencji naszego samorządu od 1990 r. oraz mieszkańców miasta – młodzieży, nauczycieli, organizacji pozarządowych. Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przez swoją działalność społeczną i zawodową przyczynili się do otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia i tym, którzy w tej działalności wspierają nasz samorząd.

Nagroda Europejska

Komitet Ministrów Rady Europy ustanowił w 1955 roku Nagrodę Europy. Od tego czasu  ponad 500 miast i gmin uhonorowano Dyplomem Europejskim. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu laureatów Nagrody Europejskiej. Dyplom – na którym widnieje nazwa miasta (gminy) i data przyznania – jest wręczany laureatom  w trakcie oficjalnej ceremonii, która odbywa się w Pałacu Europy w Strasbourgu, w czasie czerwcowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego.

Rada Europy

Rada Europy jest organizacją polityczną założoną 5 maja 1949 r. przez dziesięć państw europejskich w celu „osiągnięcia większej jedności pomiędzy jej Członkami”. Obecnie liczy ona 46 państw członkowskich: Albanię, Andorę, Armenię, Austrię, Azerbejdżan, Belgię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Chorwację, Cypr, Republikę Czeską, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Gruzję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Lichtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Mołdowę, Monako, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Federację Rosyjską, Rumunię, San-Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Główne cele Organizacji to szerzenie demokracji parlamentarnej, ochrona praw człowieka i rządów prawa, wzmacnianie spójności społecznej oraz rozwijanie świadomości wspólnej tożsamości europejskiej opartej na poszanowaniu różnorodności kulturowej, których realizacja ma przyczynić się do stabilności demokratycznej w Europie. Prace Rady Europy doprowadziły do przyjęcia, na dzień dzisiejszy, blisko 200 Konwencji i porozumień europejskich, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji kulturalnej, Europejskiej Karty Społecznej i Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Stałą siedzibą Rady Europy jest Pałac Europy (Palais de l’Europe) w Strasbourgu (Francja).

Na podstawie: aasembly.coe.int

KK/D