Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 - obowiązujący

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 kwietnia 2022

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA MŁAWA NA ROK 2022 - obowiązujący

Obowiązek podjęcia nowej uchwały wynikał z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 2469). Powyższa ustawa w art. 21 nałożyła na gminę obowiązek ponownego uchwalenia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.