Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miejsca zagospodarowania odpadów w latach 2023-2024

Elżbieta Zembrzuska / 10 stycznia 2023

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców miasta w latach 2023 - 2024 w ramach udzielonego zamówienia publicznego, w zależności od ich rodzaju, a także zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (przeznaczonych do składowania) będzie odbywało się w wymienionych poniżej podmiotach/instalacjach gospodarujących odpadami:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. , ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

 (Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej)

2.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o. , ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

(Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Poświętne)

3. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

(Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kobierniki)

4. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

5. NOVAGO Złotów sp. z o. o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stawnica)

6. Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"-

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "OSADUS", ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

7. Błysk-BIS sp. z o. o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki

8. Remondis Electrorecycling sp. z o. o. , ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

9. Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

10.EMKA SA, ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów

11. Stone Investments sp. z o.o., ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa

12. NOVAGO sp. z o. o., Instalacja mechanicznego przetwarzania, Kosiny Bartosowe 57, 06-521 Wiśniewo