Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Mława

Grzegorz Malon / 01 lipca 2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. wg informacji podmiotu odbierającego będzie odbywać się w następujących miejscach:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów (Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej)

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4,
09-100 Płońsk (Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Poświętne)

3) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17,
09-400 Płock (Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kobierniki)

4) Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złotowie ul. Szpitalna 38,
77-400 Złotów (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stawnica)

5) Novago Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Żnin, Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

6) Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" - Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "OSADUS" ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

7) Błysk - Bis Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki

8) EMKA Spółka Akcyjna; ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów

9) NOVAGO Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Kosiny Bartosowe

10) NOVAGO Sp. z o.o. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne; ul. Krajewo; 06-500 Mława

11) Stone Investments Sp. z o.o.; ul. Instalatorów 7; 02-237 Warszawa

12) Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. Sp. z o.o.; ul. Zawodzie 18; 02-981 Warszawa

13) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, KRS 0000099405, NIP: 5340016439, REGON: 016137494, BDO: 000003828