Międzynarodowy dzień tolerancji w MPS 1 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Międzynarodowy dzień tolerancji w MPS 1

Agnieszka Puzio-Dębska / 20 listopada 2023

W Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 1-  16 listopada 2023r.  przedszkolaki z grupy „Orzeszki” obchodziły Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W grupie przeprowadzone zostały zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Przedszkolaki obejrzały krótki film edukacyjny: „Tolerancja”, następnie próbowały odpowiedzieć na pytanie „Co to jest tolerancja?”. Oglądały zdjęcia dzieci z całego świata, mówiły o podobieństwach i różnicach w wyglądzie. Zagrały w grę „Jestem do Ciebie podobny, ponieważ tak jak Ty lubię…”. Na koniec dzieci wykonały plakat „Dzień Tolerancji”.