„Malowanie muzyką” – posłuchaj Younga, weź udział w konkursie! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Malowanie muzyką” – posłuchaj Younga, weź udział w konkursie!

Krzysztof Napierski / 13 września 2019

Burmistrz Miasta Mława oraz Fundacja For Art zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju. Jego tematem przewodnim jest twórczość znanego na całym świecie kompozytora Victora Younga, w którego życiorysie przewija się wątek mławski.

Celami konkursu są popularyzacja i promocja artystyczna twórczości Victora Younga, a także aktywizacja uczniów polskich placówek oświatowych. Zostanie on przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 0 – III SP;
  • uczniowie klas IV – VI SP.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością kompozytora i stanowiącej ilustrację do jego utworów muzycznych. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej, umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego oraz druk. Format prac musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2. Linki do utworów kompozytora stanowią załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Uczestnicy konkursu wypełniają i własnoręcznie podpisują kartę zgłoszeniową, którą muszą podpisać również dorośli opiekunowie. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego. `

Pracę plastyczną oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnik powinien dostarczyć w zaklejonej kopercie lub tubie do Urzędu Miasta Mława – osobiście do kancelarii urzędu (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, we wtorki w godz. 8.00-18.00) lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, z dopiskiem „Malowanie muzyką”.

Prace konkursowe uczestnicy mogą składać w nieprzekraczalnym terminie do godziny 16.00 dnia 10 października 2019 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga! Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie na rzecz organizatora wszelkich praw autorskich. Prace mogą być publikowane w środkach masowego przekazu oraz materiałach promocyjnych Urzędu Miasta Mława.   

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu do 17 października 2019 r. Przyzna ona po jednym I, II i III miejscu oraz do trzech wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.  Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznej edycji Victor Young Jazz Festival Mława.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

MP / UMM

fot.: Pixabay