Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Las prosi – swoje śmieci zabierz ze sobą

Krzysztof Napierski / 18 lipca 2019

Urząd Miasta Mława we współpracy z Nadleśnictwem Dwukoły przygotował tablice informacyjne zachęcające osoby spacerujące po mławskim lesie i mające w zwyczaju zostawianie w nim śmieci, do zabierania ich ze sobą. Problem, na który w ten sposób uczulamy, jest niestety wciąż aktualny.

Zaśmiecanie przyrody to poważne zagrożenie, któremu od lat stawiają czoła ekolodzy. Najnowsze raporty o stanie naszej planety są bardzo pesymistyczne i rysują nam przed oczami smutną wizję przyszłości. Wciąż jednak mamy szansę wszystko zatrzymać, musimy jednak natychmiast zacząć podejmować działania w celu ochrony i poprawy stanu naszego środowiska.

Na tablicach, które wkrótce staną w mławskim lesie, widnieje hasło: „Las prosi – swoje śmieci zabierz ze sobą”. Zostało ono zapisane w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, aby było zrozumiałe dla jak najszerszego grona odbiorców. Tablice mają na celu uczulenie mieszkańców i osób przyjezdnych na problem zaśmiecenia lasów – ale nie tylko, bo podobną sytuację spotkać można również na łąkach i w przydrożnych rowach, gdzie pełno jest porozrzucanych, plastikowych i szklanych butelek, foliowych torebek, opakowań po chipsach czy innych produktach żywnościowych. Nie brak również odpadów w ilościach „hurtowych”, zapakowanych w foliowe worki.

Działania Urzędu Miasta Mława i Nadleśnictwa Dwukoły wpisują się w założenia rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 2015 r. Autorzy dokumentu podkreślają konieczność m.in. zapewnienia ochrony, odtworzenia i zrównoważonego użytkowania lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór; promowania i wdrażania zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów, zahamowania procesu wylesiania, odtworzenia zniszczonych lasów, znaczącego zwiększenia globalnego stopnia zalesienia i ponownego zalesienia; podjęcia pilnych i znaczących działań zmniejszających degradację naturalnych siedlisk, powstrzymania utraty bioróżnorodności, chronienia zagrożonych gatunków i zapobiegania ich wyginięciu.

Jak już wspomnieliśmy, tablice przygotowano m.in. z myślą o obcokrajowców zamieszkałych na terenie naszego miasta. Do tej grupy docelowej skierowane są także inne działania Urzędu Miasta Mława, który w IV kwartale bieżącego roku zainicjuje darmowe kursy języka polskiego, prowadzone przez wolontariuszy. Urząd miasta zaprasza do współpracy wszystkie chętne osoby, które mogą przekazać swoją wiedzę i pomóc obcojęzycznym mieszkańcom w nauce naszej mowy. Ochotników prosimy  o zgłaszanie się do urzędu.

MP, KN / UMM