Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Lampy na Malinowskiego i Kochanowskiego droższe, niż zakładano

Krzysztof Napierski / 28 września 2022

Podczas sesji Rady Miasta Mława 20 września, w budżecie Miasta Mława na 2022 r. zarezerwowano dodatkowe 50 000 zł na dostawę i montaż 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach Bronisława Malinowskiego (11 punktów świetlnych) i Jana Kochanowskiego (3 punkty świetlne). Przeprowadzone przez Miasto Mława postępowanie przetargowe pokazało, że inwestycja będzie droższa, niż zakładano.

Przypomnijmy, że w ramach zadania zostanie wykonanych 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w granicach pasa drogowego ulic Bronisława Malinowskiego (11 punktów świetlnych) oraz Jana Kochanowskiego (3 punkty świetlne).

Montaż lamp hybrydowych przysłuży się poprawie bezpieczeństwa użytkowników ulic i mieszkańców przyległych posesji, poprawie warunków komunikacji pieszej oraz podniesieniu walorów użytkowych i estetycznych ulicy. Dzięki zastosowaniu zasilania zewnętrznego poprzez panele fotowoltaiczne oraz siłownię wiatrową, lampy hybrydowe pozwolą na uniezależnienie się od sieci energetycznej. Ponadto, ich samowystarczalność pozwoli uzyskać efekt ekonomiczny w postaci obniżenia zużycia prądu.

Na realizację zadania Miasto Mława pozyskało od Samorządu Województwa Mazowieckiego 97 016 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

KN, AM