Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

root@npc.pl / 19 listopada 2010

Uchwała Rady Miejskiej w Mławie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Znowelizowana ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W związku z powyższym została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Mławie w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W załączniku podjęta uchwała oraz regulamin konsultacji.
W tej zakładce będą prezentowane projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  organizacji pozarządowych.
Ewentualne uwagi, sugestie, wyjaśnienia do przedłożonych projektów prosimy składać zgodnie z regulaminem.