Konsultacje społeczne - projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultacje społeczne - projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 sierpnia 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 10c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznania się z treścią projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 3 do 10 sierpnia 2023 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
  • pocztą na adres wskazany w pkt. 1;
  • mailem na adres: zdrowieatmazovia [dot] pl.

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza składania uwag zamieszczonego poniżej.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel.: 22 59 79 932, tel.: 22 59 79 944.