Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Mława. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Mława.

Wioletta Mikucińska / 28 września 2023

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Mława. Ich przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Miasta Mława
w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Mława (osoby zamieszkujące na terenie Miasta Mława, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 18 lat), sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje będą trwały w terminie od 28.09.2023 r. do 02.11.2023 r. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Poinformowanie o wynikach nastąpi poprzez ich ujęcie w sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji, które zostanie zamieszczone w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach: https://mlawa.pl/ i https://bip.mlawa.pl/artykuly/raporty-z-przebiegu-konsultacji

Szczegóły TUTAJ

WM/KSM