Konkurs grantowy #MazowieckaAktywacja dla organizacji i grup nieformalnych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konkurs grantowy #MazowieckaAktywacja dla organizacji i grup nieformalnych

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 czerwca 2024

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających, którego celem jest rozwój aktywności społecznej na Mazowszu.

Konkurs realizowany jest przez partnerstwo organizacji pozarządowych: Federację Mazowia, Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego oraz Fundację Rozwój Aktywność Społeczność, którzy chcą zachęcić do włączenia się w działania społeczne zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Projekty w ramach #MazowieckaAktywacja powinny być  inspiracją  do realizowania innowacyjnych i twórczych działań, które będą rozwijać społeczności lokalne i wnosić w nie coś nowego. 

W ramach programu prowadzony jest nabór wniosków na inicjatywy społeczne, które:

  • wynikają ze zdiagnozowanego problemu lub potrzeby społecznej;
  • zmierzają do zaspokojenia potrzeby czy rozwiązania problemu określonej społeczności;
  • służą pobudzeniu aktywności tej społeczności;
  • przyczyniają się do pogłębiania integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza;
  • posiadają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w danym środowisku.

Co  wyróżnia program?

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy skierowany nie tylko do organizacji pozarządowych, czyli m.in. fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, ale także do nieformalnych grup mieszkańców oraz grup samopomocowych, które działają na terenie woj. mazowieckiego.

Partycypacja, transparentność, demokratyzacja, edukacja to cechy, które towarzyszą konkursom i inicjatywom. 
Ocena wniosków i wybór ofert będą przeprowadzone w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, dlatego będzie składała się aż z trzech etapów:

  • Oceny formalnej
  • Oceny eksperckiej
  • Oceny partycypacyjnej

Kwota

Można otrzymać dotację na swój mini-projekt w wysokości od 2000 zł do 6000 zł.

Na co?

Wspólne działania realizowane na terenie województwa mazowieckiego realizowane od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 r. 

Więcej informacji na stronie https://mazowieckaaktywacja.org.pl/