Komitet Rewitalizacji monitoruje Osiedle Krajewo | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Komitet Rewitalizacji monitoruje Osiedle Krajewo

Lidia Gniadek / 10 października 2017

Z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji pana Jaromira Skrzypeckiego w sobotę 7 października 2017 r. w godzinach 9.00-13.00 zorganizowany został spacer rewitalizacyjny po Osiedlu Krajewo, które jest pierwszym z dwóch obszarów rewitalizacji.
W spacerze koordynowanym przez Inspektora ds. rozwoju i rewitalizacji udział wzięli członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji.

 

Priorytetem spotkania była wizja lokalna najistotniejszych problemów przestrzenno – funkcjonalnych, jakie zostały zdiagnozowane i zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (GPRMM).

Uczestnicy spaceru przeszli drogami Osiedla Krajewo, poznali granice obszaru rewitalizacji i na bieżąco konsultowali planowane dla tego obszaru projekty rewitalizacyjne i zgłoszone przedsięwzięcia. 

            Monitoring drugiego podobszaru rewitalizacji, obejmującego fragmenty osiedli Śródmieście, Kozielsk, Kościuszki, Zawkrze i Obrońców Mławy to kolejny etap zaplanowanych działań Komitetu.