Kolejne konkursy rozstrzygnięte, kolejne umowy są podpisywane | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kolejne konkursy rozstrzygnięte, kolejne umowy są podpisywane

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 marca 2024

W 2024 ogłoszono i rozstrzygnięto już 6 otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, które zaplanowały i realizują ciekawe zajęcia sportowe, warsztaty, turnieje, zawody, aktywizujące wydarzenia z myślą o dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych.

Z budżetu Miasta Mława klubom sportowym, stowarzyszeniom przekazano już środki, bądź aktualnie podpisywane są umowy na łączną kwotę  785.000 zł  za które zostanie zrealizowanych 47 zadań. 

Do tej pory przyznano dotacje w konkursach: na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (dwa konkursy),  sprzyjanie sportu na terenie miasta Mława (dwa konkursy), w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta. 

Dotacje otrzymały organizacje w wysokościach: 

 • Miejski Klub Sportowy "Mławianka Mława" – 380 000 zł 
 • Klub Sportowy "Zawkrze Mława" – 143 000 zł 
 • Klub Pływacki "Płetwal Mława" – 35 000 zł 
 • Klub Sportowy "Marlin Mława" – 31 000 zł 
 • Klub Sportowy POWER Basket – 31 000 zł 
 • Stowarzyszenie JOKER Mława – 23 000 zł 
 • Klub Sportów Walki Husaria Mława – 20 000 zł
 • Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” – 15 700 zł
 • Klub Sportowy "Studio Treningu Kickboxing Wróblewski" – 15 000 zł 
 • Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Nazar" – 14 000 zł 
 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mława – 12 000 zł 
 • Stowarzyszenie  Fly High – 12 000 zł 
 • Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Droga" w Mławie  - 12 000 zł 
 • Fundacja Lepszy Start - 10 000 zł 
 • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy CUS w Mławie – 8 000 zł 
 • Stowarzyszenie "Stawiam na Siebie - 8 000 zł
 • Mławski Klub Aikido "HIDOKAN" – 6 000 zł 
 • Fundacja Krzewienia Kultury Zawkrzanie – 5 000 zł 
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 3 000 zł 
 • Mławskie Stowarzyszenie Amazonki – 1 3000 zł 

Kolejny termin składania wniosków mija 2 kwietnia 2024. I są to konkursy:
1)  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2)  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
3)  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zaplanowania kwota do przekazania organizacjom w tych trzech zakresach  to kolejne 145.000 zł. 

Dodatkowo pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski, złożone w trybie uproszczonym:
1)    Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka, zadanie: Mławska Palma Wielkanocna – 16 edycja, kwota dotacji 3 000 zł 
2)    Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, zadanie: Uświetnienie otwarcia wystawy malarsko – rzeźbiarskiej w MZZ Zdzisława Kruszyńskiego i Jana Stępkowskiego występem światowej sławy polskiego multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora Józefa Skrzeka wraz z  córką Ellą Skrzek. kwota dotacji 3 500 zł 
3)    Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, zadanie: Żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży – Ocalić od zapomnienia, kwota dotacji 3 500 zł. 

Agnieszka Puzio-Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi