Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kazimierz Lewandowski Mławianinem Roku 2020. Wzruszająca uroczystość w sali kina

Krzysztof Napierski / 10 lipca 2021

Mławianin Roku 2020 Kazimierz Lewandowski odebrał dziś akt nadania tytułu oraz pamiątkową statuetkę św. Wojciecha. Harcerzowi seniorowi gratulowali m.in. członkowie kapituły, burmistrz Sławomir Kowalewski i starosta Jerzy Rakowski – autorzy wniosków o przyznanie tytułu kandydatowi – oraz oczywiście druhowie ZHP. Nie brakowało pięknych życzeń i łez wzruszenia.

Podczas uroczystości w kinie Miejskiego Domu Kultury w Mławie genezę tytułu Mławianin Roku i szczegóły związane z edycją 2020 przybliżył zgromadzonym Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej Henryk Antczak, natomiast protokół z posiedzenia kapituły odczytał jej przewodniczący Lech Prejs. Pamiątkową statuetkę św. Wojciecha wręczył Kazimierzowi Lewandowskiemu i przedstawił jego liczne zasługi na rzecz społeczeństwa Mławy, regionu oraz kraju Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Mówił m.in. o zaangażowaniu laureata w zeszłoroczne obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i upamiętnienie bohaterów tamtych walk wywodzących się z ziemi mławskiej oraz licznych działaniach na rzecz przywracania i kultywowania pamięci o społeczności kolejarskiej regionu oraz zaangażowanych w walkę niepodległościową harcerzy.

„Dostojny Laureacie i nasz drogi Przyjacielu, Twoje zasługi dla Mławy, Mazowsza oraz – mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć – dla Polski, mógłbym wymieniać jeszcze długo. W imieniu swoim, Pana Starosty, nas wszystkich tutaj zgromadzonych, a także tych, których z różnych powodów nie ma na tej sali, a wiele Ci zawdzięczają i mają dla Ciebie serdeczne uczucia, dziękuję Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś i czego jeszcze dokonasz. Wierzę bowiem, że ten tytuł i pamiątkowa statuetka św. Wojciecha to tylko kolejny etap w Twojej pełnej zaangażowania i serca działalności społecznej. Życzę Ci kolejnych lat w zdrowiu oraz dalszych cennych inspiracji i inicjatyw. Tak wiele Ci zawdzięczamy i żadne słowa nie oddadzą naszej wdzięczności. Przyjmij więc proszę to jedno, w którym wszystko się zawiera: Dziękujemy!” – napisał w laudacji Sławomir Kowalewski.

Nagrodę honorową im. prof. Ryszarda Juszkiewicza wręczyła laureatowi wdowa po historyku Ewa Juszkiewicz. Gratulacje złożyli Kazimierzowi Lewandowskiemu przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Mławskim Jerzym Rakowskim na czele oraz harcerze mławskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Komendant Hufca phm. Dawid Żółtowski odczytał list gratulacyjny od Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezarego Supła. Miłą niespodzianką od mławskich harcerzy był także wzruszający program artystyczny, w którym młodzież zaśpiewała specjalnie dla laureata kilka harcerskich piosenek.

W swoim wzruszającym przemówieniu Kazimierz Lewandowski dziękował wszystkim tym, którzy docenili jego działalność i podziękowali mu za nią tą uroczystością i wyróżnieniem. – Chcę powiedzieć jedno: tu, obok mnie, powinni stać ci, którzy mi w tym dziele pomagali – podkreślał. Dziękował m.in. swojej żonie i pozostałym bliskim, burmistrzowi Sławomirowi Kowalewskiemu i staroście Jerzemu Rakowskiemu, wspierających go w swojej działalności przedsiębiorcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sobotniej uroczystości. – Żyjącym życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności, natomiast tych, którzy odeszli na wieczną wartę, zachowam w swojej pamięci – mówił laureat.

Sobotnią uroczystość poprowadziła Eliza Krzykowska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Na koniec spotkania Kazimierz Lewandowski przyjmował gratulacje, życzenia i kwiaty od przybyłych gości.

Krzysztof Napierski / KSM

 

Tekst laudacji Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego dla Mławianina Roku 2020 Kazimierza Lewandowskiego

To dla mnie prawdziwy zaszczyt móc przybliżyć Państwu sylwetkę i dokonania Mławianina Roku 2020 Kazimierza Lewandowskiego, zgłoszonego do tytułu dwoma wnioskami: moim oraz Starosty Mławskiego Jerzego Rakowskiego. Bardzo się cieszę, że właśnie ten zasłużony społecznik i przyjaciel naszego miasta został wyróżniony tak zaszczytnym tytułem.

Podharcmistrz Kazimierz Lewandowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Mławie – jest rodowitym mławianinem, aktywnym społecznikiem odznaczonym w 2013 roku medalem Zasłużony dla Miasta Mława. W 2020 r., w 100. rocznicę wydarzeń, Kazimierz Lewandowski zaangażował się w działania mające na celu uczczenie walczących na ziemi mławskiej bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.  Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom, w południowej pierzei Starego Rynku w Mławie stanął głaz z poświęconą im tablicą pamiątkową, Rada Miasta Mława natomiast 18 sierpnia 2020 r. przyjęła uchwałę upamiętniającą broniących wolności Polski uczestników walk 1920 roku. Uroczystości rocznicowe stulecia wojny polsko-bolszewickiej były najważniejszym wydarzeniem o charakterze historyczno-kulturalnym organizowanym w 2020 r. w Mławie. Ich przygotowanie i przeprowadzenie w takim zakresie nie byłoby możliwe bez zaangażowania druha Kazimierza Lewandowskiego.

Zeszłoroczne dokonania Pana Kazimierza stały się głównym przyczynkiem do złożonych przeze mnie i Pana Starostę wniosków o przyznanie mu tytułu Mławianin Roku 2020, stanowią one jednak zaledwie kroplę w morzu zasług Laureata na rzecz Mławy i jej mieszkańców oraz całego regionu. Urodzony w 1930 r., Kazimierz Lewandowski od najmłodszych lat poświęcił swoje życie harcerstwu oraz mławskiej kolei, której jest wielkim entuzjastą. Dba o rozwój harcerstwa nie tylko na gruncie lokalnym, lecz także współpracując z zastępami z całej Polski. Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej, który reprezentuje, od lat przywraca pamięć o harcerzach związanych z Mławą. Nazwiska wielu spośród tych, którzy odeszli na wieczną służbę, zostały umieszczone w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. Mławscy harcerze walczący w Powstaniu Warszawskim zostali natomiast upamiętnieni poprzez umiejscowienie w 2019 r. poświęconej im tablicy na frontowej ścianie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż to właśnie tam – w dawnej Szkole Handlowej – rozwijały się pierwsze struktury mławskiego harcerstwa). To tylko nieliczne przykłady tablic pamiątkowych wykonanych z inicjatywy Kazimierza Lewandowskiego i Harcerskiego Kręgu Seniorów, aktywnych również na przestrzeni minionych lat w zakresie organizacji i współorganizacji wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych (m.in. corocznych obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz innych uroczystości patriotycznych, rajdów harcerskich, dni skupienia).

Pan Kazimierz od lat aktywnie działa na rzecz pielęgnowania historii i dziedzictwa kulturowego miasta i północnego Mazowsza, promując jednocześnie postawy patriotyczne i kulturotwórcze, zwłaszcza wśród lokalnej młodzieży. Jak wspomniałem, swoje życie poświęcił także mławskiej kolei, gdzie pracował do 1990 r., a za swoje osiągnięcia zawodowe otrzymywał odznaczenia branżowe.  Z jego inicjatywy w 2016 r., w 140. rocznicę powstania Żelaznej Drogi Nadwiślańskiej, na ścianie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Mławie zainstalowano tablicę dedykowaną pamięci kolejarzy mławskiego węzła PKP pełniących służbę w latach 1876-2016. Najnowszym przedsięwzięciem Pana Kazimierza jest inicjatywa podjęta przez zawiązaną przez niego nieformalną grupę pracowników i emerytów PKP oraz starszyzn harcerskich ZHP w Mławie, polegająca na zamieszczeniu w widocznym miejscu w pobliżu stacji kolejowej Mława tablicy upamiętniającej rozbrajanie przez mławską młodzież wojsk okupacyjnych na stacji granicznej Mława w listopadzie 1918 r. Inicjatywa ta jest niezwykle cenna z punktu widzenia przywracania pamięci o ważnym dla historii Mławy i społeczności kolejarskiej wydarzeniu oraz edukacji historycznej kolejnych pokoleń mieszkańców miasta. Obecnie trwają ustalenia co do szczegółów przedsięwzięcia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA.

Dostojny Laureacie i nasz drogi Przyjacielu, Twoje zasługi dla Mławy, Mazowsza oraz – mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć – dla Polski, mógłbym wymieniać jeszcze długo. W imieniu swoim, Pana Starosty, nas wszystkich tutaj zgromadzonych, a także tych, których z różnych powodów nie ma na tej sali, a wiele Ci zawdzięczają i mają dla Ciebie serdeczne uczucia, dziękuję Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś i czego jeszcze dokonasz. Wierzę bowiem, że ten tytuł i pamiątkowa statuetka św. Wojciecha to tylko kolejny etap w Twojej pełnej zaangażowania i serca działalności społecznej. Życzę Ci kolejnych lat w zdrowiu oraz dalszych cennych inspiracji i inicjatyw. Tak wiele Ci zawdzięczamy i żadne słowa nie oddadzą naszej wdzięczności. Przyjmij więc proszę to jedno, w którym wszystko się zawiera: Dziękujemy!

Sławomir Kowalewski

Burmistrz Miasta Mława