Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jakich działań kulturalnych potrzebują mieszkańcy Mławy?

Krzysztof Napierski / 28 kwietnia 2021

W czwartek 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbyły się dwa spotkania w ramach projektu „Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”. Konsultacje z lokalnymi ekspertami były częścią badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Mławy, które instytucja przeprowadza w pierwszym etapie zadania.

Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o dobrych stronach miejskiej oferty kulturalnej i ukrytym potencjale, który warto wykorzystać w kolejnych działaniach artystycznych. Zwracano uwagę na potrzebę rozpoczęcia dialogu międzykulturowego oraz podawano przykłady działań, które należy wzmocnić, aby oferta stała się bardziej atrakcyjna. W trakcie trwania panelu dzielono się spostrzeżeniami  i rozmawiano o tym, jakie aspekty warto uwzględnić w momencie tworzenia nowej oferty już po okresie pandemicznym.

W pierwszym spotkaniu o godz. 10.00 w sali konferencyjnej MDK wzięły udział osoby, które były autorami już niejednej inicjatywy i mają duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych: Maria Świtoń – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Joanna Rodowicz – artysta malarz, Małgorzata Zakrzewska – mistrz florystyki, Jarosław Trześniewski-Kwiecień – poeta i eseista, Wiesław Kiwit – prezes Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Tadeusz Stabach – reprezentujący Grupę Nieformalną Mława Miasto Zabytkowe.

Drugie konsultacje o godz. 12.00 odbyły się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, pedagogów i reprezentantów organizacji. W sprawach istotnych dla kultury pracownicy MDK konsultowali się z zastępcą Burmistrza Miasta Mława Szymonem Zejerem, Radną Miasta Mława Zofią Kazimierską i radnym Michałem Nowakowskim, Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie Wilhelmem Taraszkiewiczem oraz nauczycielem tejże szkoły Michałem Gogolewskim.

W spotkaniu wziął udział również Komendant Hufca ZHP w Mławie Dawid Żółtowski.

Zaproszeni goście zadeklarowali również chęć współpracy w zakresie przeprowadzenia dalszych działań diagnostycznych i promocji zadania.

Wkrótce Miejski Dom Kultury rozpocznie następną część zadania, tym razem z wykorzystaniem narzędzi internetowych. W gronie kolejnych rozmówców będzie m.in. młodzież szkół ponadpodstawowych. Po zakończeniu konsultacji z reprezentantami grup objętych badaniem powstanie raport informujący o tym, czego potrzebują mieszkańcy Mławy w sferze kultury.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”.

Patronat Burmistrza Miasta Mława.

Partnerzy medialni: Radio 7, Nasz@Mława, Mława Press, Mazowiecki Tygodnik Telewizyjny.

BR, KN