Jak przekazać 1 procent podatku w 2021 roku? Jakiej mławskiej organizacji? | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jak przekazać 1 procent podatku w 2021 roku? Jakiej mławskiej organizacji?

Agnieszka Puzio-Dębska / 23 lutego 2021

Od 2019 roku zeznanie podatkowe trafia do usługi Twój e-PIT. Tak też będzie w 2021 roku.

Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1 procent podatku i przekazywał darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na ten sam cel.

Co w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić organizację, której chce przekazać 1 procent podatku? Jak zmienić cel darowizny?

W 2021 roku deklaracje PIT będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia.

W usłudze Twój e-PIT udostępnione zostanie przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak przekazać 1 proc. podatku?

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego należy zalogować się na rządowym portalu www.podatki.gov.pl podając swój nr PESEL (lub NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2020, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2020 r.).
Alternatywą jest skorzystanie z profilu zaufanego, do zalogowania się nie jest potrzebny podpis kwalifikowany.

Po zalogowaniu zobaczymy na głównym ekranie zobaczymy informację o OPP.
Jeżeli po raz pierwszy przekazujemy 1 proc. podatku to wybieramy z listy numer KRS tej OPP, której chcemy wesprzeć. Następnie wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy) i zaznaczamy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku (jeśli chcemy). Ostatnim krokiem jest akceptacja i wysłanie naszego zeznania.
Z kolei gdy chcemy zmienić OPP to wybieramy opcję "Zmieniam organizację". Wybieramy z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy), a następnie zatwierdzamy zmianę. Akceptujemy i wysyłamy zeznanie.

Warto pamiętać, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od nas jeden procent podatku. Wybiera też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc. Musi być spełniony jednak jeden warunek; OPP nie może stracić w międzyczasie uprawnienia do pobierania 1 proc. W przeciwnym razie system nie uwzględni jej w zeznaniu i zostawi puste pole.
Jeżeli w zeznaniu za ubiegły rok podatnik wskazał cel szczegółowy, wówczas w tegorocznym rozliczeniu zostanie on również wskazany w PIT. Jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, w takiej sytuacji środki z 1 procenta podatku zostaną przekazane na konto organizacji wskazanej w PIT. Urząd skarbowy nie będzie weryfikował celu szczegółowego.

Czym jest OPP?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury.

Czy można złożyć zeznanie na papierze?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie.
Podatnik – tak jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.
Jak emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku 2021 za 2020 rok?
Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.
Osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej).
Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2021 roku.

Zachęcamy do przekazania 1% organizacji działających w naszym  mieście.

Oto lista mławskich organizacji, którym można, warto i wręcz trzeba przekazać 1 %  Twojego podatku:

 • Klub Sportowy "Zawkrze Mława", organizacja założona w 2005 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000233382
 • Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000397777
 • Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: ochrona zdrowia, KRS: 0000191060
 • Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce", organizacja założona w 2002 r., Obszary działań organizacji: pomoc osobom z niepełnosprawnością, religia, KRS: 0000132887
 • Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000212842
 • Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizacja założona w 2008 r., obszary działań organizacji: dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikatu JPII, fundowanie stypendiów zdolnym uczniom, KRS: 0000304427
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka", organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, KRS: 0000207398
 • Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj Szansę", organizacja założona w 1999 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie osób z niepełnosprawnością, KRS: 0000343071
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie, organizacja założona w 2009 r., obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, KRS: 0000322850
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: pomoc humanitarna, międzynarodowa, KRS: 0000164983
 • Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie, organizacja założona w 1976 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000046071
 • Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, organizacja założona w 2003 r., obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, KRS: 0000153378

Dodatkowo możemy przekazać 1% organizacjom pozarządowym, które w Mławie mają swoje oddziały, są to:

 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać KH Mława,  KRS: 0000291419
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym  w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać - Koło w Mławie, KRS: 0000162757

 

1% w pytaniach i odpowiedziach

Jak przekazuję 1% w 2021 r.?
W 2021 r. podatnicy dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać - w tym wskazywać OPP. Mogą też nie zrobić nic i nie zostaną za to ukarani.
Usługa Twój e-PIT dotyczy deklaracji PIT-28, 36, 37 i 38. Podatnicy mogą wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych).
Jeśli w latach ubiegłych nie wskazywaliśmy żadnej OPP, a w roku 2021 r. nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.
Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Również w zeznaniu papierowym możemy wskazać OPP.

Czy mogę wskazać konkretny cel, na który przekazuję swój 1%?
Tak, służy do tego rubryka „Informacje uzupełniające” w formularzach PIT.

Czy organizacja, której przekażę 1%, będzie wiedziała, że to ode mnie?
Tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę w formularz PIT. Zgoda nie jest wymagana.

Czy mogę w tym roku przekazać 1% tej samej organizacji co w zeszłym roku?
Tak, jeżeli ta organizacja utrzymała statut organizacji pożytku publicznego i znalazła się w aktualnym wykazie organizacji uprawnionych do zbierania 1%. Sprawdź, czy organizacja jest nadal na liście

Czy na jednym formularzu PIT mogę przekazać swój 1% więcej niż jednej organizacji?
Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz więcej niż jeden formularz PIT (np. jeden w związku z przychodami z pracy, jeden w związku z dochodami z papierów wartościowych), możesz przekazać 1% z każdego formularza na inną organizację.

Czy emeryt lub rencista może przekazać 1%?
Tak, ma nawet dwie możliwości. Może samodzielnie wypełnić PIT–37 na podstawie PIT–u, który przysyła ZUS, albo po prostu wypełnić specjalny PIT (PIT–OP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać 1%.

Co się stanie, jeśli wskażę w PIT organizację, której nie ma na wykazie organizacji uprawnionych do 1%?
W takiej sytuacji urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1% – 1% nie trafia do żadnej organizacji, tylko do budżetu państwa, jak cała reszta podatku.

Czy 1% jest darowizną?
1% to nie darowizna! Przekazując 1% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekazując darowiznę przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Możemy nimi obdarować każdą organizację, nie tylko OPP.